Centrum Medyczne Kostyk

Ze względu na epidemię COVID-19 ograniczamy wizyty osobiste i zachęcamy do konsultacji telefonicznych.

PRZED OSOBISTYM ZGŁOSZENIEM DO CENTRUM MEDYCZNEGO PACJENCI ZOBOWIĄZANI SĄ DO TELEFONICZNEGO POINFORMOWANIA LEKARZA  JEŻELI:

 • Pacjent lub zamieszkująca z nim osoba  ma objawy infekcji dróg oddechowych (kaszel, duszność, zatkany nos, katar), zaburzenia węchu, biegunkę lub gorączkę o nieustalonej przyczynie.
 • Ktokolwiek z domowników miał w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą:
  • Zakażoną wirusem SARS-CoV-2 lub chorą na COVID-19
  • Kwarantannowaną
  • Poddaną izolacji w warunkach domowych
  • Powracającą z zagranicy
  • Pracującą w służbie zdrowia z pacjentami chorującymi na COVID-19